Posadzki betonowe oraz żywiczne poddawane są dużym obciążeniom mechanicznym, chemicznym co objawia się powstawaniem różnego rodzaju wyszczerbień, pęknięć posadzki a także uszkodzeń dylatacji. Na degradację posadzek mają wpływ między innymi skurcz betonu, oddziaływanie aktywnego chemicznie środowiska przez dłuższy czas, czy też niewłaściwe zaprojektowanie lub wykonanie posadzki. Kiedy dochodzi do zniszczeń, nieodzowna jest szybka oraz skuteczna naprawa posadzki . Prace naprawcze powinny być dostosowane do rodzaju posadzki, typów uszkodzeń i przeprowadzone w taki sposób, aby zapobiec pojawieniu się wad i niedoskonałości w przyszłości.

Stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe , dlatego przeprowadzane przez nas remonty mogą być przeprowadzone w krótkim czasie i utrzymują się przez wiele lat.

Wykonujemy usługi remontowe posadzek w następującym zakresie:

  • Naprawy uszkodzonych dylatacji

  • Naprawy pęknięć na powierzchni posadzki

  • Uzupełnienie ubytków posadzki

  • Likwidacja pustych przestrzeni pod powierzchnią betonu

  • Usunięcie starych, zdegradowanych powłok i ułożenie w ich miejsce nowych